15/10/10

υποσκάπτω

.
βάζω μίνες, διαμοχλεύω, επιδιώκω + να κλονίσω / να ρίξω / να φθείρω [κ.λπ.], μινάρω, υπονομεύω, υπορύσσω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: