18/10/10

συναντίληψη

.
ακούμπημα, αλληλεγγύη, αρωγή, βοήθεια, ενίσχυση, επικουρία, ηθική υποστήριξη, πλάτη, προσεπικουρία, σεγ(κ)οντάρισμα / σιγοντάρισμα, στήριγμα, στήριξη, συμβολή, συμπαράσταση, σύμπραξη, συνδρομή, συνεργασία, υποστήριξη, χείρα βοηθείας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: