18/10/10

ενεργοποιώ

.
ανάβω, βάζω + μπρος / μπροστά / να δουλέψει / να λειτουργήσει / σε λειτουργία [κ.λπ.], δραστηριοποιώ, επιστρατεύω, θέτω σε + κίνηση / λειτουργίακαθιστώ ενεργό, κινητοποιώ, ξυπνάω / ξυπνώ, πατάω + ον (on) / πλέι (play) / σταρτ (start) / το κουμπί
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: