20/10/10

ανακτώ

.
ανακαταλαμβάνω, αποκτώ / αποχτώ + ξανά / πάλι, βρίσκω + ξανά / πάλι, γεμίζω + ξανά / πάλι, επανακτώ, επαναποκτώ, επανευρίσκω, κατακτώ + εκ νέου / ξανά, κερδίζω + ξανά / πάλι / πίσω, παίρνω + ξανά / πάλι / πίσω, πιάνω + ξανά / πάλι, καταλαμβάνω + εκ νέου / ξανά / πάλι, μου + επιστρέφεται / ξαναδίνεται, ξαναβρίσκω, ξαναγεμίζω, ξαναγίνομαι + κάτοχος / κύριος [κ.λπ.], ξανακάνω + δικό μου / κτήμα μου / χτήμα μου, ξανακατακτώ, ξανακερδίζω, ξαναλαμβάνω εις / ξαναλαμβάνω υπό + την κατοχή μου, ξαναπαίρνω, ξαναπιάνω, ξαναποκτώ (την κυριότητα), ξαναπροσαρτώ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: