20/10/10

ανάκτηση

.
ανακατάληψη, ανάνηψη, επαναγέμιση, επανάκτηση, επαναπόκτηση, επαναφορά στην + κατοχή / κυριότητα [κ.λπ.], επανεύρεση, επιστροφή στην + κατοχή / κυριότητα [κ.λπ.], κατάληψη + εκ νέου / ξανά / πάλι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: