20/10/10

επανάκτηση

.
ανακατάληψη, ανάκτηση, ανάνηψη, επαναγέμιση, επαναπόκτηση, επαναφορά στην + κατοχή / κυριότητα [κ.λπ.], επανεύρεση, επιστροφή στην + κατοχή / κυριότητα [κ.λπ.], κατάληψη + εκ νέου / ξανά / πάλι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: