20/10/10

υιοθέτηση

.
αναγνώριση, ανάληψη, αποδοχή, εγκόλπωση, έγκριση, εισποίηση, ενστερνισμός, επιψήφιση, μίμηση, παραδοχή, προσεταιρισμός, προσυπογραφή, συγκατάθεση, σύμπλευση, σύμφωνη γνώμη, συμφωνία, συναίνεση, υιοθεσία, υπερψήφιση, υπογραφή, ψήφιση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: