21/10/10

αλώνω

.
αρπάζω, εκπολιορκώ, εκπορθώ, καθυποτάσσω, κατακτώ, κατακυριεύω, καταλαμβάνω, κυριεύω, παίρνω, πορθώ, ρίχνω, υποτάσσω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: