21/10/10

αδήριτος

.
ακαταμάχητος, αναγκαίος, αναγκαστικός, αναπόδραστος, αναπότρεπτος, αναπόφευκτος, αναπόφυγος, απαραίτητος, άφευκτος, επιβαλλόμενος, επιβεβλημένος, επιτακτικός, μοιραίος, υποχρεωτικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: