29/9/09

αναπόφευκτος

.
αδήριτος, αναγκαίος, αναγκαστικός, αναπόδραστος, αναπότρεπτος, αναπόφυγος, άφευκτος, βέβαιος, γραφτός, δεδομένος, ειμαρμένος, ειμαρτός, επιβάλλεται, μη αναστρέψιμος, μοιραίος, μοιρόγραφτος, μόρσιμος, πεπρωμένος, προαποφασισμένος, προδιαγεγραμμένος, προκαθορισμένος, φυσι(ολογι)κός, σίγουρος, τυχερός, υποχρεωτικός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: