25/7/09

αντιμετωπίζω

.
αμύνομαι, ανταγωνίζομαι, αντικρούω, αντιμάχομαι, αντιπαλεύω, αντιπαρατάσσομαι, αντιπολεμώ, αντιτάσσομαι, αποκρούω, βρίσκομαι + / στέκομαι + αντιμέτωπος με, μονομαχώ, ορθώνω (το) ανάστημα (μου), τα βγάζω πέρα, τάσσομαι αντιμέτωπος προς, την παλεύω, τίθεμαι αντιμέτωπος με, υπομένω (θαρραλέα)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: