1/11/10

ενυπάρχω

.
έγκειμαι, εγκρύπτομαι, εμφωλεύω, κρύβομαι, λανθάνω, περιέχομαι, περιλαμβάνομαι, υπάρχω, φωλεύω, φωλιάζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: