1/11/10

εγγενής

.
από γεννησιμιού, αυτόχθων, γηγενής, εγχώριος, εκ γενετής, εμφυής, έμφυτος, ένδημος, εντόπιος, ενυπάρχοντας / ενυπάρχων, ιθαγενής, κληρονομικός, συγγενής, συμφυής, σύμφυτος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: