1/11/10

σύμμαχος

.
ακούμπημα, αντιλήπτορας / αντιλήπτωρ, αρωγός, βοήθεια, βοηθητής, βοηθός, δεξί χέρι, ενισχυτής, εν όπλοις + αδελφός / συνάδελφος / σύντροφος, επίκουρος, παραστάτης, παραστεκάμενος, πλάτη, στήριγμα, συμβοηθός, συμμαχητής, συμμαχικός, συμπαραστάτης, συμπολεμιστής, συναγωνιστής, συνεισφέρων, συνεπίκουρος, συνεργάτης, συντρέχτης, σύντροφος, υπερασπιστής, υποστηρικτής, φίλος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: