1/11/10

έμπρακτος

.
αισθητός, αληθινός, αποδεδειγμένος, απτός, επιβεβαιωμένος, ιστορικός, πραγματικός, στην πράξη, χειροπιαστός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: