1/11/10

αυτονόητο

.
αναμφισβήτητο, αυθομολογούμενο, αυταπόδεικτο, αυτόδηλο, αφ'εαυτού νοητό, εύκολο, ευνόητο, κατάδηλο, κατανοητό, καταφανές, νοητό από μόνο του, ολοφάνερο, πασίδηλο, πασιφανές, πρόδηλο, προφανές, σαφές
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: