5/12/09

απτός

.
αγγίζεται, αισθητός, αναμφισβήτητος, αυταπόδεικτος, βέβαιος, έμπρακτος, θετικός, καθαρός, καταφανής, ξεκάθαρος, ολοφάνερος, ορισμένος, πασπατευτός, πιάνεται, σαφέστατος, σαφής, συγκεκριμένος, χεροπιαστός / χειροπιαστός, ψαυστός, ψηλαφιέται, ψηλαφητός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: