3/11/10

μοίρα

.
αναπότρεπτο, αναπόφευκτο, αστρικό, άστρο, γραμμένα / γραμμένο, γραφτό, ειμαρμένη, επικεκλωσμένο, ζώδιο, θεία + βουλή / βούληση, Θεού θέλημα, θέση, κάρμα, κατάσταση, καφές, κισμέτ / κισμέτι, κλήρα, κλήρος, κομμάτι, λαχίδι, λαχνός, μέλλον / μέλλοντα, μελλούμενα, μερδικό, μερίδα, μερίδιο, μέρισμα, (αναλογούν / ανήκον / επιβάλλον) μέρος, μερτικό, μίζα / μίτζα, μοιράδι, μοιραίο, μοιρόγραφτο, μοιροχάρτι, μονάδα, ομάδα, πεπρωμένο, προορισμός, ριζικό, τεμάχιο, τι μέλλει γενέσθαι, τμήμα, τυχερό, τύχη, χέρι
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: