9/11/10

αμφισβητούμενος

.
αμφίλεκτος, αμφίλογος, αμφισβητείται, διαφιλονικούμενος, επίδικος, επίμαχος, μη παραδεκτός, υπό αμφισβήτηση
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: