9/11/10

κατάλογος

.
βαθμολογικό σημειωματάριο, βαθμολόγιο, βιβλιαράκι του καθηγητή, δασμολόγιο, δραματολόγιο, εδεσματολόγιο, έντυπο, κατάσταση, κοστολόγιο, λίστα, μενού (menu), μητρώο, ονομαστικό, ονοματολόγιο, οψολόγιο, πίνακας, σημειωματάριο βαθμολογίας, ταρίφα, τιμοκατάλογος, φυλλάδιο, χρυσός οδηγός
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: