29/11/10

γλυπτό

.
άγαλμα, αγαλματάκι, αγαλματίδιο, αναγλυφή, ανάγλυφη παράσταση, ανάγλυφο, ανδριάντας, γλύμμα, γλυπτή παράσταση, γλυφή, διάγλυμμα, διάγλυπτο, εγγλυφή, έγγλυφη παράσταση, είδωλο, έκτυπο, ιντάλιο (intaglio), καλλιτέχνημα, λαξευμένο, λαξευτό, μπα-ρελιέφ (bas-relief), μπούστο, μπούστος, ξόανο, ξυλόγλυπτο, πρόστυπο, προτομή, ρελιέφ (relief), σκάλισμα, σκαλισμένο, σκαλιστό, σμίλευμα, σμιλευτό, χυτό (ομοίωμα), ω-ρελιέφ (haut-relief)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: