29/11/10

προσδόκιμο

.
αναμενόμενο, ελπιστό, πιθανό, προβλεπόμενο, προσδοκώμενο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: