14/11/10

ετερόκλιτα

.
αλλιώτικα, ανόμοια, ανομοιογενή, ανομοιόμορφα, ανώμαλης κλίσης, αταίριαστα, διαφορετικά, ετερογενή, ετεροειδή, ετερόκλητα, ετερώνυμα, παρδαλά, ποικίλα, ποικίλης + ποιότητας / προελεύσεως, πολυειδή
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: