14/11/10

αποδίδω

.
αιτιολογώ, ανάγω, αναπαριστάνω / αναπαριστώ, αναφέρω ως αιτία, απεικονίζω, αποδίνω, απονέμω, αποπληρώνω, αποτίνω, αποτυπώνω, αποφέρω, αφήνω, βάζω στο στόμα, βγάζω, βγάζω δουλειά, γυρίζω, γυρνάω / γυρνώ + πίσω, διαβάζω, διατυπώνω, δίδω / δίνω, δίδω / δίνω + πίσω, δουλεύω αποδοτικά, εκτελώ, εκφράζω, εξοφλώ, επιρρίπτω, επιστρέφω, επιφυλάσσω, ερμηνεύω, ευοδώνομαι, έχω απόδοση, κάνω, καρποφορώ, καταβάλλω, καταλογίζω, λειτουργώ καλά, μεταφέρω, μεταγλωττίζω, μεταφράζω, ξαναδίνω, ξεπληρώνω, ξεχρεώνω, παίζω, παράγω έργο, παρέχω, παριστάνω, πετυχαίνω, πληρώνω, πιάνω απόδοση, προσάπτω, προσδίδω, ρίχνω, τελεσφορώ, τραβάω, υποδύομαι, φέρνω + αποτέλεσμα / κέρδος, φορτώνω, φτουράω, χρεώνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: