14/11/10

ταξινόμηση

.
αρχειοθέτηση, ιεράρχηση, κατάταξη, κατηγοροποίηση, κλασάρισμα, οργάνωση, τακτοποίηση, ταξιθεσία, ταξιθέτηση, ταξινομία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: