12/11/10

οφείλω

.
αισθάνομαι + την ανάγκη / την υποχρέωση, δανείστηκα, είμαι + οφειλέτης / οφειλέτις / υποχρεωμένος / υπόχρεος / χρεοφειλέτης / χρεωστής, είναι + δουλειά μου / καθήκον μου / χρέος μου, εμπίπτει + στα καθήκοντά μου / στην αρμοδιότητά μου, (μου) επιβάλλεται, έχω + δανειστεί / καθήκον / οφειλή / πάρει δάνειο / υποχρέωση / χρέη / χρωστούμενα, πληρώνω, πρέπει, υποχρεούμαι, χρωστάω / χρωστώ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: