25/10/10

καταλογίζω

.
αποδίδω, δείχνω, δίδω / δίνω, επιρρίπτω (ευθύνες), καταμαρτυράω / καταμαρτυρώ, προσάπτω, σφυρίζω, υπολογίζω εις βάρος κάποιου, χρεώνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: