25/10/10

επηρεάζω

.
αλλοιώνω, ασκώ + εξουσία / επίδραση / επιρροή / επήρεια, βλάπτω, ενοχλώ, εξασκώ + εξουσία / επίδραση / επιρροή / επήρεια, εξουσιάζω, επενεργώ, επιδρώ, έχω + αντίκτυπο / αντίχτυπο / δύναμη / εξουσία / επενέργεια / επίδραση / επίπτωση / επιρροή / επήρεια, πειράζω, φέρνω επιπτώσεις
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: