12/11/09

επίπτωση

.
αντίκτυπος / αντίχτυπος, απόρροια, αποτέλεσμα, επακολούθημα, επακόλουθο, επενέργεια, επιβάρυνση, επίδραση, επιρροή, επήρεια, εφόρμηση, κτύπημα, παρεπόμενο, πέσιμο, πρόσπτωση, πτώση, σκιά, συνέπεια, χτύπημα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: