11/11/09

αντίκτυπος / αντίχτυπος

.
αίσθηση, αντήχηση, αντίβουος, αντιλαλιά, αντίλαλος, απήχημα, απήχηση, αποτέλεσμα, εντύπωση, επακολούθημα, επακόλουθο, επενέργεια, επήρεια, επίδραση, επιπτώσεις, επίπτωση, ηχώ, παρεπόμενο, περιήχηση, συνέπεια
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: