11/11/09

επιδιώκω

.
αναζητάω / αναζητώ, αποβλέπω, γυρεύω, είναι + (η) πρόθεσή μου / (ο) σκοπός μου, εκζητώ, επιζητάω / επιζητώ, επιχειρώ, εποφθαλμιώ, έχω (ως) + επιδίωξη / πρόθεση / σκοπό / στόχο, ζητάω / ζητώ, θέλω, κυνηγάω / κυνηγώ, πάω για, πηγαίνω για, προσπαθώ (για...), σκοπεύω, σκοπώ, στοχεύω, φιλοδοξώ, ψάχνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: