11/11/09

συμφωνώ

.
ακολουθώ + την άποψη / τη γνώμη (κ.ά.), ανταποκρίνομαι (θετικά), αποδέχομαι + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, αποφασίζω, αρμόζω, βρίσκω (το) κοινό έδαφος (με κάποιον), δε(ν) + αντιλέγω / λέ(γ)ω όχι, δέχομαι + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, δίδω / δίνω + τη συγκατάθεσή μου / χέρι, διομολογώ, δρομολογώ, εγκολπούμαι + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, είμαι + σύμφωνος / της ίδιας γνώμης, εναγκαλίζομαι + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, ενστερνίζομαι + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, έρχομαι + σε συμφωνία / στα λόγια [κάποιου], έχω + την ίδια άποψη / την ίδια γνώμη, κάνω + σύμβαση / συμφωνία / τόκα, (το) κολλάω, μέ βρίσκει + σύμφωνη / σύμφωνο, μένω σύμφωνος, ομογνωμονώ, ομοδοξώ, ομοφρονώ, ομοφωνώ, προσυπογράφω, προσχωρώ, συμβαδίζω, συμμερίζομαι + τη γνώμη / την άποψη (κ.ά.), συμπίπτω, συμφιλιώνομαι, συμφωνάω, συνάπτω + ειρήνη / σύμβαση / συμφωνία / σύμφωνο, συνομολογώ, συνυπογράφω, τα αυτά φρονώ, τα βρίσκω, ταιριάζω, ταυτογνωμονώ, την εγκρίνω, το αναγνωρίζω, το(ν) εγκρίνω, υιοθετώ + τη γνώμη / την άποψη / την ιδέα, υπογράφω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: