2/12/09

εγκρίνω

.
αναγνωρίζω, αναγνωρίζω ως + αξιέπαινη / αξιέπαινο / έγκυρη / έγκυρο / καλή / καλό / ορθή / ορθό / σωστή / σωστό, ανταποκρίνομαι (θετικά) σε..., αποδέχομαι, αποφαίνομαι ύπερ [+ γενική], αποφασίζω ύπερ [+ γενική], ασπάζομαι, βάζω την υπογραφή μου, δέχομαι, δίδω / δίνω + την έγκρισή μου / την ευλογία μου / τη συγκατάθεσή μου, εγκολπούμαι, είμαι + σύμφωνη με... / σύμφωνος με... / της ίδιας γνώμης με..., εναγκαλίζομαι, ενστερνίζομαι, επαινώ, επιδοκιμάζω, επικροτώ, επικυρώ, επικυρώνω, επισημοποιώ, επισφραγίζω, επιτρέπω, επιψηφίζω, ευλογώ,  θεωρώ + αξιέπαινη / αξιέπαινο / καλή / καλό / ορθή / ορθό / σωστή / σωστό, καθιστώ + έγκυρη / έγκυρο, ομογνωμονώ με..., ομοδοξώ με..., ομοφρονώ με..., ομοφωνώ με..., παραδέχομαι, προσυπογράφω, προσχωρώ σε..., συμμερίζομαι, συμπλέω με..., συμφωνάω / συμφωνώ με..., συνυπογράφω, τάσσομαι υπέρ, υιοθετώ, υπερψηφίζω, υπογράφω (και με τα δυο μου χέρια), χαιρετίζω, ψηφίζω (υπέρ)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: