1/12/09

προβάλλω

.
αναβγαίνω, αναδύομαι, αναδύω, ανακύπτω, αναπηδώ, ανατέλλω, αναφαίνομαι, αναφύομαι, αντιτείνω, απλώνω, βάζω (εμπρός / μπρος / μπροστά), βγάζω, βγαίνω, δείχνω, διατυπώνω, διαφημίζω, εκφέρω, εκφράζω, εμφανίζομαι, εμφανίζω, έρχομαι + στην επιφάνεια / στο φως, ξεμυτάω, ξεμυτίζω, ξεμυτώ, ξεπετάγομαι, ξεπετιέμαι, ξεπροβάλλω, παίζω, παρουσιάζομαι, παρουσιάζω, πετάγομαι, προεκβάλλω, προεκτείνω, προθέτω, προτάσσω, προτείνω, προωθώ, ρίχνω (εμπρός / μπρος / μπροστά), τείνω, υπερτείνω, φαίνομαι, φανερώνομαι, φαντάζομαι, φέρνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: