12/1/10

έναυσμα

.
αναφλεκτήρας, αναφλέκτης, αναφλογέας, άπτρα, άφτρα, δαυλός, διεγερτικό, έκκαυμα, εμπύρευμα, ζώπυρο(ν), μέσο + ενίσχυσης μεταδιδόμενου πυρός / μετάδοσης πυρός / συνδαύλισης / υποδαύλισης / υπόθαλψης, μέσο πρόκλησης + διέγερσης / εκπυρσοκρότησης / έξαψης παθών / εξέγερσης [κ.ά.], μέσο πυροδότησης + εκρηκτικής ύλης / εξελίξεων, προσάναμμα, πυροδότης, πυροσειρίδα, φλεκτήρας, φλέκτης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: