26/1/10

εξομοιώνω

.
βάζω στο ίδιο καλάθι, θεωρώ / καθιστώ / κάνω + ίδιο / ισάξιο / όμοιο / παρόμοιο / συναφή [κ.λπ.], ομοιώ, ομοιώνω, παρομοιάζω, παρομοιώνω, τοποθετώ + σε όμοια σειρά / σε όμοια τάξη / στο ίδιο επίπεδο [κ.λπ.], υπάγω στην ίδια κατηγορία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: