28/1/10

διασκορπίζω

.
ανεμοσκορπάω / ανεμοσκορπίζω / ανεμοσκορπώ, απομακρύνω, αποσυγκεντρώνω, ασωτεύω, δαπανώ + απερίσκεπτα / ασυλλόγιστα / άσωτα, διαλύω, διασκεδάζω, διασπαθίζω, διασπείρω, εξανεμίζω, εξαφανίζω, κάνω να + απομακρυνθεί / διαλυθεί / σκορπιστεί, καταξοδεύω, κατασκορπάω / κατασκορπίζω / κατασκορπώ, κατασπαταλάω / κατασπαταλώ, κατασπείρω,  ξοδεύω + απερίσκεπτα / ασυλλόγιστα / άσωτα, πετάω / πετώ + εδώ κι εκεί / στους πέντε ανέμους / στους τέσσερεις ανέμους, σκορπάω / σκορπίζω / σκορπώ + εδώ κι εκεί / στους πέντε ανέμους / στους τέσσερεις ανέμους, σπαταλάω / σπαταλώ, τρώω, χαραμίζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: