3/5/10

διοικώ

.
αρχηγεύω, άρχομαι / άρχω, ασκώ + διοίκηση / εξουσία / επιτροπεία, βαστάω / βαστώ (+ τα γκέμια / τα ηνία / το τιμόνι), γυρίζω, διακυβερνώ, διατάζω, διαφεντεύω, διαχειρίζομαι, διευθετώ, διευθύνω, είμαι + επικεφαλής / προϊστάμενος, εξουσιάζω, επιτροπεύω, έχω + τα ηνία / τη διαχείριση / τη διοίκηση / το γκουβέρνο / το κουβέρνο / το (γενικό) πρόσταγμα, ηγούμαι, ιθύνω, κάνω κουμάντο, κατευθύνω, κουμαντάρω, κρατάω / κρατώ + τα γκέμια / τα ηνία / το τιμόνι, κυβερνάω / κυβερνώ, μανατζάρω, οιακίζω, οιακοστροφώ, ορίζω, προΐσταμαι, ρυθμίζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: