3/5/10

λιθάρι

.
βότσαλο, κοτρόνα / κοτρόνι / κοτρώνα / κοτρώνι, κοχλάδι, κροκάλη, λατύπη, λιθαράκι, λιθάριο, λιθοβολία, λίθος, μύλη, μυλόλιθος, μυλόπετρα, (μικρή / μεγάλη) πέτρα, πετραδάκι, πετράδι, σκύρο, στούμπος, τριβίδα, τρόχαλο, χαλίκι, χοχλάκα, ψηφί, ψηφίδα, ψηφίο, ψήφος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: