1/5/10

γαλήνη

.
αθαλασσιά, απανεμιά, απηνεμία, άπνοια, αταραξία, ειρήνη ψυχής και πνεύματος, ευδία, ηρεμία, ησυχία, κάλμα, κατάσταση ακύμαντης θάλασσας, μπονάτσα / μπουνάτσα, νηνεμία, πραότητα, σιγαλιά, υπηνεμία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: