23/5/10

συνοψίζω

.
ανακεφαλαιώνω, εκθέτω συνοπτικά, κάνω + (την) περιλήψη / (το) ρεζουμέ / (τη) σύνοψη [κ.λπ.], κεφαλαιώνω, παρουσιάζω + εν συντομία / με σύντομο τρόπο / συνοπτικά [κ.λπ.], συγκεφαλαιώνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: