26/5/10

συνειδητοποιώ

.
αντιλαμβάνομαι, αποκτώ + επίγνωση / σαφή αντίληψη / σαφή γνώση, βλέπω, διαπιστώνω, εισέρχομαι στο νόημα, εννοώ, έχω + επίγνωση / συνείδηση / συναίσθηση, καταλαβαίνω, καταλαμβάνω, κατανοώ, μπαίνω στο νόημα, νιώθω, νογάω, νοώ, ξέρω, παίρνω + είδηση / πρέφα / χαμπάρι, παρατηρώ, συλλαμβάνω, συναισθάνομαι, φτάνει στη συνείδησή μου, χαμπαριάζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: