11/5/10

κοινός

.
αγελαίος, αγοραίος, ασήμαντος, γενικός, δεύτερος, δημόσιος, διεθνής, ευτελής, καθημερινός, καθολικός, κανονικός, κοινότοπος, κοινόχρηστος, κολεκτιβιστικός, μαζικός, μέτριος, οικουμενικός, ομαδικός, παγκόσμιος, παλλαϊκός, πανανθρώπινος, πάνδημος, πεζός, συλλογικός, συνεταιρικός, συνήθης, συνηθισμένος, συνολικός, συντροφικός, τετριμμένος, της + αράδας / σειράς, του σωρού, τυχαίος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: