28/10/10

εκ παραδρομής

.
από + αβλεψία / απροσεξία, εκ λάθους, εξ + αβλεψίας / απροσεξίας, κατά λάθος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: