28/10/10

ατροφία

.
αθρεψία, έλλειψη τροφής, ελλιπής + ανάπτυξη / λειτουργία, καχεκτικότητα, λιμός, σιτοδεία, συρρίκνωση + ιστού / κυττάρου / μέλους / οργάνου, υποθρεψία, υποσιτισμός, υποτροφία, υποτυπώδης + ανάπτυξη / λειτουργία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: