28/10/10

αποσκοπώ

.
αναζητάω / αναζητώ, αποβλέπω, γυρεύω, είναι + (η) πρόθεσή μου / (ο) σκοπός μου, επιζητάω / επιζητώ, επιδιώκω, εποφθαλμιώ, έχω (ως) + επιδίωξη / πρόθεση / σκοπό / στόχο, ζητάω / ζητώ, θέλω, κατατείνω, κατευθύνομαι, κυνηγάω / κυνηγώ, πάω για, πηγαίνω για, προσπαθώ (για...), σκοπεύω, σκοπώ, στοχεύω, τείνω, φιλοδοξώ, ψάχνω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: