8/1/10

τελειώνω

.
αποθνήσκω, αποκάνω, αποπεραίνω, αποπεραιώνω, αποπερατώνω, αποσώνω, αποτελειώνω, αποτερματίζω, βάζω τελεία (και παύλα), βγάζω, γλιτώνω, γράφω τον + επικήδειο / επίλογο, διακόπτω, δίδω / δίνω + τέλος / τέρμα, διεκπεραίνω, διεκπεραιώνω, εξαντλούμαι, εξαντλώ, έρχομαι, θέτω + τέλος / τέρμα, καταλήγω, κλεί(ν)ω, κοντεύω, λήγω, νετάρω, ξεμπερδεύω, ξενεταρίζω, οδηγώ στο τέλος + της / του, ολοκληρώνω, μπιτίζω, παύω να + υπάρχω / υφίσταμαι, πεθαίνω, περαίνω, περαιώνω, περατώνω, σπάζω / σπάω, σταματάω / σταματώ, σώνομαι, σώνω, τα χαλάω, τελεύω, τελευτώ, τερματίζω, φέρω εις πέρας, φέρνω σε πέρας, φεύγω, φθάνω / φτάνω, χάνομαι, χύνω, χωρίζω
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: